Kattungar til salg

* Kull født 9. mars 2024.

* Leveringsklare i juni.

* 4 gutar og ei jente:

* Foreldre: NO*Hemakri Duchess og Oscar Onix Gloria


Ta kontakt med meg på e-post: sibirer@havdis.com