Planar/Kull ventaTa kontakt med meg på e-post: sibirer@havdis.com 


Kull født 9. mars 2024 

Mor; NO*Hemakri Duchess 

Far; Oscar Onix Gloria