Planar/Kull venta


Ønsker du å stå på venteliste?

Ta kontakt med meg på e-post: sibirer@havdis.com 

Kull født 23. september 2020 

Mor; NO*Hemakri Duchess 

Far; Oscar Onix Gloria

 

Kull født 15. november 2022

Mor; NO*Hemakri Duchess

Far; Oscar Onix Gloria