Planar/Kull venta


Vi har dessverre ingen ledige igjen no.

Ønsker du å stå på venteliste?

Ta kontakt med meg på e-post: sibirer@havdis.com 

Kull født 23. september 2020 

Mor; NO*Hemakri Duchess 

Far; Oscar Onix Gloria